GETTING UP!

The Urban Culture | Mural | Street Art | Graffiti | Workshop | Gallery | Shop

Stichting GETTING UP!

The Urban Culture

GETTING UP is sinds 2015 een nieuw samenwerkingsverband met enkele partners uit de culturele – en vormgevingssector die gezamenlijk meer dan 100 jaar aan ervaring bijeenbrengen op het gebied van muurschilderingen, realisatie van kunst in de openbare ruimte, vakmanschap als beroepskunstenaar in verschillende disciplines, grootonderhoud aan vastgoed, projectontwikkeling in de culturele sector en daarnaast nog veel meer aanverwante kwaliteiten en disciplines. GETTING UP is een initiatief dat ontstaan is om binnen de ‘Urban Culture’ een bijdrage te leveren aan ontwikkeling en exposure van de Urban Scene op allerlei uiteenlopende wijzen.

Je komt GETTING UP tegen als de organiserende en ondersteunende stichting van Street Art-projecten; we fungeren als uitgeverij van allerlei urban-gerelateerde publicaties, maar ook als maar ook als een eigen label op graffiti-gerelateerde producten – waarbij een hoge kwaliteitsnorm gehanteerd wordt en er uitgegaan wordt van de wensen en eisen van de professioneel werkende graffiti artist en street artist.

Waar voorheen losse partijen bij ieder nieuw project moesten worden gekoppeld, gaat er nu een overkoepelende werking uit van GETTING UP en is daarmee een helder en transparant communicatiekader gevormd zodat daarmee nog beter aan culturele projecten kan worden gewerkt. Eén naam met een centraal imago en generieke aanpak van projecten, waarbij de al bekende kwaliteiten van alle betrokken partners gewaarborgd blijft.

GETTING UP levert diensten en producten… vóór de Urban Scene… dóór de Urban Scene.

gettingup_logo